23 oktober 2022

Kosten deelname activiteiten

Als u graag wilt deelnemen aan een activiteit en u kunt dat (bijna) niet betalen, dan kunt u daarvoor bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Hieraan zijn natuurlijk wel voorwaarden verbonden.
Deze kunt u vinden op de site van de gemeente Den Bosch: www.s-hertogenbosch.nl 
U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor verschillende kosten.

 • Sociale activiteiten volwassenen. Zoals de eigen bijdrage die wij vragen voor deelname aan een activiteit die wij voor u organiseren.
 • Eigen bijdrage Rechtsbijstand
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Computer of laptop voor kinderen in het voortgezet onderwijs
 • Sociale alarmering
 • Maaltijdvoorziening
 • Eigen bijdrage CAK Wmo
 • Mentorschap- of curatelekosten
 • Leges verlengen verblijfsvergunning
 • Dieet
 • Medische reiskosten
 • Reiskosten voor bezoek aan gezinslid in een instelling of detentie
 • Pedicure
 • Prothese bh
 • Was- en slijtagekosten bij incontinentie
 • PGB beheerkosten bij bewindvoering

Maak er gebruik van!