21 januari 2023

Beweeggids 2023 Den Bosch

De nieuwe beweeg- en sportgids voor 50-plussers in de omgeving van Den Bosch ligt op diverse plekken in Vinkel voor u klaar. Voor linedance, bridge, koersballen, stijldansen, Pilatus en nog véél meer activiteiten vind u de juiste adressen en deelnameprijzen in deze gids. Allemaal per Bossche regio bij elkaar geplaatst.

U kunt de gids ook inzien of bestellen via Internet.