27 februari 2024

Belastingaangifte over 2023

Het is weer zover. De belastingopgave van verschillende instanties, zoals bv. SVB,
pensioenfonds, levensverzekeringen etc. vallen weer in de brievenbus of mailbox.
Zoals reeds vele jaren kunt u nu ook weer de hulp inroepen van de belasting-invulhulp.
Als u hier gebrui van maakt is het handig om alvast alle informatie klaar te hebben  liggen als de belastinginvuller komt.

Zorg ervoor dat u de volgende stukken klaar hebt liggen:

  • De jaaropgave van de SVB, Pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2022;
  • Bij een eigen woning, de WOZ-beschikking van de gemeente en de jaaropgave van de
    hypotheekverstrekker over 2022;
  • Beschikking van zorg-/ en huurtoeslag;
  • De jaaropgave van de bank;
  • Rekeningen van specifieke zorgkosten;
  • Bewijsstukken van gedane giften;
  • De brief van de belastingdienst met machtigingscode.

Belasting-invulhulp.
De vrijwillige belasting-invulhulp helpt senioren bij de aanvraag of wijziging van een
eventuele huur- of zorgtoeslag en bij de belastingaangifte. Jaarlijks worden deze
vrijwilligers op de hoogte gebracht van de nieuwe belastingregels. KBO-Brabant
coördineert deze cursussen. De invulhulp ondersteunt alleen bij het doen van
eenvoudige aangiften inkomstenbelasting: een aangifte van AOW- en
pensioeninkomen, eigen woning, aftrekposten voor specifieke zorgkosten en giften en
eventueel bezittingen in box 3.
Belasting-invulhulp KBO-Vinkel:
Huub Clement, tel. 06 54372056,
Piet van de Ven, tel. 06 12375026 en
Wim Platenburg, tel.06 37609986
Ook als u geen brief hebt gehad van de belastingdienst kan de belastinghulp uitrekenen of u recht hebt op teruggaaf.