Ledenvergadering en info ANWB AutoMaatje

Datum: 8 maart 2023
Start om: 13:30
Eindigt om: 16:00
Locatie: 't Zijl Google maps
Contactpersoon: KBO Vinkel (06 10 08 07 68)

 

Een Algemene Ledenvergadering (ALV) is een officiële bijeenkomst waar alle leden van de vereniging mogen meepraten en meebeslissen over het gevoerde en toekomstige beleid van de vereniging.

Naast de bekende agendapunten zoals het jaarverslag 2022 en de financiën zal Rob van Bergen uitleg komen geven over het ANWB AutoMaatje.

Nederland heeft bijna 6 miljoen senioren. Een deel hiervan is minder mobiel en heeft geen goed vervoer tot hun beschikking. Geen vervoer betekent dat zij geïsoleerd raken. Met ANWB Automaatje kunnen zij weer meedoen in de maatschappij. Ben jij zelf minder mobiel en voor vervoer afhankelijk van anderen en moet je daardoor teveel thuisblijven? Met AutoMaatje kom je weer onder de mensen.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@kbo-vinkel.nl of te bellen met onze secretaris 06 10 08 07 68

Agenda:


 1. Woord van welkom door de voorzitter

 2. Rob van Bergen geeft uitleg over Seniorenbus en  AutoMaatje

 3. Herdenken van in 2022 overleden leden
  —————Pauze——————————

 4. Jaarverslag over 2022

 5. Financiën

 6. Evelyne van Uden is herkiesbaar

 7. Mededelingen van het bestuur

 8. Rondvraag

 9. Sluiting